top of page

stužková- SOŠ veterinárna 4.A 

stužková 1.jpg

1 úvodná časť

stužková 223.jpg

2 stužkovanie

stužková 371.jpg

3 oficiálny program

stužková 742.jpg

4 skupinové a rodinné foto

stužková 917.jpg

5 zábavný program

stužková 844.jpg

6 tanečná zábava

stužková 1074.jpg

7 tombola

stužková 1216.jpg

8 záverečná časť

bottom of page