top of page

LOTW 23/24 III. AGILITY 1 - Petr Pupík

Photo in full resolution price 4€/photo (4000x3000px), orders with picture nummber or preview of your photos should be sent to: martin.cintula@gmail.com

PAYMENT METHODSpaypal account: martin.cintula@centrum.cz or IBAN: SK28 7500 0000 0040 0751 8361 BIC/SWIFT: CEKOSKBX or SK39 8360 5207 0042 0305 5544 BIC/SWIFT: BREXSKBX  

Možnosť zakúpenia foto v plnom rozlíšení 4€/foto (4000x3000px)  objednávky s číslom obrázku alebo náhľadmi vašich fotiek zasielajte na: martin.cintula@gmail.com

MOŽNOSTI ÚHRADYpaypal účet: martin.cintula@centrum.cz alebo IBAN ČSOB: SK28 7500 0000 0040 0751 8361  alebo mBank: SK39 8360 5207 0042 0305 5544 

bottom of page