top of page

LOTW 2022/23 IV. AGILITY 1,2,3- Alex Beitl - CAMERA 1

Photo in full resolution price 2-7€/photo (4500x3000px), orders with picture nummber or preview of your photos should be sent to: martin.cintula@gmail.com

PAYMENT METHODSpaypal account: martin.cintula@centrum.cz or IBAN: SK28 7500 0000 0040 0751 8361 BIC/SWIFT: CEKOSKBX) or SK39 8360 5207 0042 0305 5544 BIC/SWIFT: BREXSKBX  

Možnosť zakúpenia foto v plnom rozlíšení 2-7€/foto (4500x3000px)  objednavky s číslom obrázku alebo nahľadmi vašich fotiek zasielajte na: martin.cintula@gmail.com

MOŽNOSTI ÚHRADYpaypal účet: martin.cintula@centrum.cz alebo IBAN: SK28 7500 0000 0040 0751 8361 BIC: CEKOSKBX) alebo SK39 8360 5207 0042 0305 5544 BIC: BREXSKBX 

bottom of page