top of page

oslava 18-stky Karin Beňová

Gratulácie

18-tka 28.jpg

Oficiálna časť

18-tka 150.jpg

Fotostena

18-tka 306.jpg

Krájanie torty

18-tka 800.jpg

Zábava

18-tka 605.jpg

Možné je všetko - hádanie prísloví

18-tka 921.jpg

Ostatné

18-tka 949.jpg

 

bottom of page